Japonský dom odrážajúci výnimočné prepojenie s jeho okolím

Hovorí sa, že tvary kruhu a gule súvisia s úspechom a dokonalosťou.

Čítaj viac »